Комісія з питань науки та ІТ

Форум "Інформаційне суспільство України"

3 березня у Києві відбувся всеукраїнський Форум "Інформаційне суспільство України", організований двадцятьма асоціаціями підприємств та громадськими організаціями індустрії ІКТ, що представляють разом майже 90% індустрії. На Форумі були проведені дискусії з нагальних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та визначені основні проблеми, що потребують вирішення. Учасники.

У Форумі взяли участь біля 400 представників провідних підприємств, асоціацій та громадських організацій всіх галузей та секторів індустрії ІКТ.
На Форумі були проведені дискусії з нагальних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та визначені основні проблеми, що потребують вирішення. Учасники Форуму прийняли резолюцію, в якій зазначається, що розвиток інформаційного суспільства в Україні є одним із найголовніших пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. У той же час існуючий стан впровадження ІКТ в усі сфери життя людини, суспільства та держави є незадовільним через правову неврегульованість значного кола суспільних відносин, відсутність дієвої державної політики, несприятливі умови здійснення підприємницької діяльності у сфері ІКТ, непрозорі, дискримінаційні механізми регулювання ринку ІКТ, недостатній рівень захисту інвестицій, гальмуючу податкову та митну політику.
Учасники Форуму схвалили Доповідь Президенту України "Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", яка підготовлена провідними вітчизняними експертами та являє собою консолідоване бачення всієї індустрії ІКТ. У Доповіді запропоновані конкретні кроки щодо зміни нормативно-правової бази, концепції державного управління, податкової та митної політики у сфері ІКТ та інформаційного суспільства.
Учасники Форуму зазначили, що масштабне та багатогранне завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні потребує гармонійного поєднання зусиль держави, бізнесу, професійних об'єднань, громадян. Форум, що відбувся, - це тільки початок кропіткої роботи із встановлення нових механізмів взаємодії між індустрією ІКТ і владою, знищення бар'єрів розвитку, консолідації учасників ринку.
На виконання рішення Форуму 16 березня була створена Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим та ініціативним органом формування узгодженої громадської позиції та вираження консолідованих інтересів індустрії ІКТ України. Головними цілями діяльності Ради є досягнення консолідованої позиції недержавних об'єднань у сфері ІКТ, активне доведення цієї позиції до органів державної влади, прийняття участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та ІКТ з метою прийняття та реалізації Україною європейської концепції побудови інформаційного суспільства. Рада складається з представників недержавних організацій та авторитетних фахівців у сфері ІКТ.
На Форумі також було зазначено, що суттєвою перешкодою встановленню цивілізованих механізмів регулювання галузі телекомунікацій, яка э однією із важливих підвалин побудови інформаційного суспільства, є неможливість виконання вимог Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України", що зумовлено відсутністю Національної комісії регулювання зв'язку (НКРЗ). Учасники Форуму висловили пропозицію щодо встановлення нової, відкритої моделі взаємовідносин між бізнесом та владою, зокрема, при призначенні членів НКРЗ.
Протягом останнього тижня оргкомітетом Форуму було проведене публічне висунення та обговорення кандидатів у члени НКРЗ та організоване рейтингове голосування, в якому прийняли участь провідні асоціації підприємств та громадські організації індустрії ІКТ. За результатами рейтингового голосування пропонується призначити головою НКРЗ О.Б.Шевчука, членами НКРЗ О.А.Баранова, Ю.М.Безбородова, В.П.Звєрєва, М.С.Лестева, Л.І.Нетудихату, О.І.Філіппову. Підтримуючи висловлену Президентом України та Прем'єр-міністром України позицію щодо відкритого діалогу влади і бізнесу, оргкомітет Форуму просить їх врахувати пропозиції щодо складу НКРЗ. Це надасть можливість створити НКРЗ з фахівців, які відповідають вимогам професіоналізму, порядності, патріотизму та нормам відповідного Закону, а також мають реальний авторитет в галузі.
За більш детальною інформацією та повними текстами відповідних документів можна ознайомитися на сайті Громадської ради www.ict-forum.in.ua.

Додано: 5-04-2017, 01:00
1 095

Схожі публікації


Наверх Форум "Інформаційне суспільство України" » Комісія з питань науки та ІТ