Комісія з питань науки та ІТ

Про окремі поточні рахунки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2004 р. № 359 Київ
Деякі питання, пов'язані із справлянням податку на додану вартість
Відповідно до пункту 3.2 статті 3 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та Указу Президента України від 1 березня 2004 р. №259 "Про окремі поточні рахунки для справляння податку на додану вартість та обороту коштів податку" Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:
1. Затвердити Порядок справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки платників цього податку із спеціальним режимом їх використання (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що:
окремі поточні та реєстраційні рахунки платників податку на додану вартість (далі -окремі поточні та/або реєстраційні рахунки) відкриваються в установленому порядку в установах банків та в органах Державного казначейства і використовуються виключно для здійснення розряхуикіа-з-податку на додану вартість між суб'ектами господарювання, а також з державним і місцевими бюджетами, у тому числі пов'язаних з відшкодуванням податку на додану вартість;
розрахунки з податку на додану вартість здійснюються з 1 квітня 2004 р. виключно через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки.
3. Державній митній службі забезпечити до 31 березня 2004 р. відкриття окремих поточних та/або реєстраційних рахунків для зарахування сум податку на додану вартість за операціями з імпорту товарів, які після митного оформлення цих товарів підлягають перерахуванню до державного бюджету.
4. Рекомендувати установам банків відкривати окремі поточні рахунки на безоплатній основі.
5. Державному казначейству затвердити до 1 квітня 2004 р. порядок відкриття в його органах окремих реєстраційних рахунків та обороту коштів через ці рахунки.
6. Державній податковій адміністрації:
внести зміни до форми податкової декларації, якими передбачити зазначення відомостей про оборот коштів на окремих поточних та/або реєстраційних рахунках;
узагальнювати за результатами перевірок інформацію про дотримання платниками податку на додану вартість положень Порядку.
7. Державній податковій адміністрації, Державному казначейству внести у місячний строк до власних нормативно-правових актів зміни, що випливають з цієї постанови, передбачивши в них, зокрема, що другий примірник податкової декларації, поданої платником податку, який здійснює операції з вивезення (пересилання) товарів власного виробництва за межі митної території України (експорт) за прямими договорами, має право відповідно до закону на відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету, обсяг експортних операцій якого за минулий рік становить не менш як 250 млн. гривень, а балансова вартість основних фондів - не менш як 100 млн. гривень, повертається йому з відміткою органу державної податкової служби про прийняття декларації не пізніше ніж наступного робочого дня і є підставою для відшкодування податку на додану вартість.
8. Державній податковій адміністрації, Державному казначейству та Державній митній
службі разом з Національним банком запровадити обмін інформацією про оборот коштів через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки і щокварталу подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію та у разі потреби пропозиції щодо вдосконалення Порядку.
9. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державній податковій адміністрації, Державній митній службі та Державному казначейству підготувати до 1 липня 2004 р. пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" з метою зниження ставки податку на додану вартість, а також до інших актів законодавства в частині удосконалення порядку справляння цього податку.
10. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 892, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002р. №270 (Офіційний вісник України, 2002р., № 11, ст. 509);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р. № 105 „Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" (Офіційний вісник України, 2002 р. № 11, ст. 524);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р. № 106 „Про заходи щодо забезпечення надходження до державного бюджету податку на додану вартість за спожитий природний газ" (Офіційний вісник України, 2002 p., № 11, ст. 525).
Прем'єр міністр України                                                      Голова Національного банку України
В. ЯНУКОВИЧ                                                                     С. ТІГІПКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 23 березня 2004 р. № 359
ПОРЯДОК справляння до державного бюджету податку на додану вартість
та обороту коштів податку через окремі поточні та/або
реєстраційні рахунки платників цього податку із спеціальним
режимом їх використання
1. Цей Порядок визначає процедуру справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки платників цього податку.
2. Окремі поточні рахунки для справляння податку на додану вартість (далі - окремі поточні рахунки) платників цього податку із спеціальним режимом їх використання відкриваються в установах банків, у яких відкриті їх поточні рахунки.
Платники ' податку на додану вартість (далі - платники податку), які відповідно до законодавства обслуговуються органами Державного казначейства, відкривають окремі реєстраційні рахунки з податку на додану вартість (далі - окремі реєстраційні рахунки) в органах Державного казначейства, якими вони обслуговуються.
Про відкриття окремих поточних та/або реєстраційних рахунків платники податку в установленому порядку повідомляють органи державної податкової служби за місцем своєї реєстрації та органи Держиитслужби.
3.   Платіжне  доручення   на   перерахування   податку   на  додану   вартість  з   окремого поточного та/або реєстраційного рахунка платника податку на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок продавця товарів (робіт, послуг) подається разом з платіжним дорученням на перерахування коштів продавцю товарів (робіт, послуг).
Під час перерахування коштів продавцям товарів (робіт, послуг) за операціями, які не є об'єктом оподаткування, звільнені від обкладення податком або щодо яких застосовується нульова ставка податку на додану вартість, у платіжному дорученні на оплату таких товарів (робіт, послуг) зазначається конкретний пункт, стаття відповідного закону, яким встановлено окремий режим оподаткування.
У разі перерахування коштів продавцям товарів (робіт, послуг), не зареєстрованим як платники податку на додану вартість, у платіжних дорученнях в обов'язковому порядку зазначається „Без податку на додану вартість неплатнику цього податку".
4. На окремий поточний та/або реєстраційний рахунок зараховуються кошти: з будь-яких інших рахунків платника податку;
з окремого поточного та/або реєстраційного рахунка покупця товарів (робіт, послуг) як сплата податку на Додану вартість, врахованого в ціні товарів (робіт, послуг);
з поточного рахунка покупця товарів (робіт, послуг), не зареєстрованого як платник податку на додану вартість;
з державного бюджету в порядку відшкодування податку на додану вартість; кошти, внесені готівкою; інші надходження.
5. У разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку, через торговельні автомати з використанням жетонів, карток, кредитних або дебетових карток, дорожніх чи інших чеків або отримання плати готівкою через установи банків (оплата за спожиту електроенергію, природний газ, теплопостачання, водопостачання, послуги зв'язку та Інші послуги) платники податку в установленому порядку перераховують суму податку на додану вартість на власний окремий поточний та/або реєстраційний рахунок.
6. Кошти, зараховані на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок, використовуються платником податку для:
перерахування сум податку на додану вартість на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок іншого платника податку;
перерахування сум податку на додану вартість на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок платника податку;
погашення зобов'язань із сплати податку на додану вартість перед державним бюджетом;
перерахування сум податку на додану вартість на окремі поточні та/або реєстраційні рахунки органів Держмитслужби для здійснення митного оформлення товарів;
погашення податкових зобов'язань перед державним і місцевими бюджетами, зобов'язань із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у разі відсутності заборгованості перед державним бюджетом з податку на додану вартість, яка підтверджена відповідним органом державної податкової служби, у п'ятиденний строк після звернення платника податку.
Платники податку, на яких поширюється дія Закону України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", а також постанов Кабінету Міністрів Украйни від 26 лютого 1999 р. № 271 „Про порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини", від 12 травня 1999 р. № 805 „Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі", від 5 листопада 1999 р. № 2062 і від 21 січня 2004 р. № 55 „Про затвердження Порядку перерахування в 2004 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні", можуть використовувати кошти, зараховані на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок, на цілі та у порядку, передбаченому зазначеними нормативно-правовими актами.
7. У разі недостатності (відсутності) коштів на окремому поточному та/або реєстраційному рахунку для здійснення розрахунків з державним бюджетом або з іншим платником податку, платник податку може поповнити ці рахунки з інших рахунків або готівкою.
8. Під час здійснення будь-яких розрахунків з кредиторами у негрошовій формі, включаючи товарообмінні (бартерні) операції, вексельну форму розрахунків, заліки, погашення взаємної заборгованості тощо, платник податку перераховує протягом звітного періоду належну суму податку з власного поточного та/або реєстраційного рахунка на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок. У платіжному дорученні у графі „Призначення платежу" платник податку робить запис „Сума податку на додану вартість за розрахунки у негрошовій формі".
9. Суми податку на додану вартість, які належать до відшкодування платникам податку з бюджету до 1 червня 2004 p., за бажанням платника можуть бути зараховані на його поточні та/або реєстраційні рахунки.
10. Кошти, які надійдуть на поточні та/або реєстраційні рахунки платників податку після 1 квітня 2004 р. за продані товари (роботи, послуги) до зазначеної дати, в частині сум податку на додану вартість підлягають перерахуванню платниками податку на окремі поточні та/або реєстраційні рахунки відповідно до цього Порядку.

 

 


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про окремі поточні рахунки для справляння податку на додану вартість та обороту коштів податку
З метою підвищення ефективності справляння податку на додану вартість, упорядкування взаємовідносин між державою та платниками цього податку, запобігання зловживанням і порушенням законодавства у сфері оподаткування постановляю:
1. Визнати за необхідне запровадження з 1 липня 2004 року справляння до Державного бюджету України податку на додану вартість та оборот коштів податку через окремі поточні рахунки платників цього податку в установах банків.
2. Кабінету Міністрів України:
розробиш та затвердити разом із Національним банком України до 1 квітня 2004 року порадою справляння до Державного бюджету України податку на додану вартість та обороту колітів податку через окремі поточні рахунки платників цього податку в установах банків;
організувати роз'яснювальну роботу щодо порядку справляння до Державного бюджету України податку на додану вартість та обороту коштів податку на окремих поточних рахунках платників цього податку, забезпечити оперативне реагування на пропозиції цих платників щодо вдосконалення зазначеного порядку.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України від 1 березня
2004 року N259
У зв'язку із необхідністю прискорення запровадження окремих поточних рахунків для справляння податку на додану вартість та обороту коштів податку постановляю:
Внести до Указу Президента України від 1 березня 2004 року N 259 "Про окремі поточні рахунки для справляння податку недодану вартість та обороту коштів податку" такі зміни:
у статті 1 слова і цифри "з 1 липня 2004 року" замінити словами і цифрами "з 1 квітня 2004 року";
у абзаці другому статті 2 слова і цифри "до 1 квітня 2004 року" заміняти словами і цифрами "до 20 березня 2004 року".

Л. КУЧМА
Президент Украіни
м.Київ
5 березня 2004 року N281/2004

 


УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

           
                                                                                                                    Президенту України КУЧМІ Л.Д.

                                                            Шановний Леоніде Даниловичу!
Український союз промисловців і підприємців і Федерація роботодавців України засвідчують Вам свою повагу та повідомляють.
Ситуація, що складається у сфері адміністрування ЦЦВ в Україні с складною, проте заходи щодо удосконалення механізмів адміністрування ПДВ та вирішення проблеми відшкодування цього податку з державного бюджету мають бути адекватними масштабам проблеми ухилення від сплати ПДВ, реаліям економічного розвитку України, здійснюватись у відповідності з об'єктивними законами розвитку виробництва, відповідати принципам побудови системи оподаткування, що визнані у світі.
УСПП та ФРУ підтримують позицію Президента України щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість та запобігання зловживанням і порушенням законодавства у сфері оподаткування.
УСПП та ФРУ розглянули проект постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України щодо питань удосконалення механізмів адміністрування податку на додану вартість шляхом запровадження окремих поточних рахунків за спеціальними режимами використання для справляння податку на додану вартість та обороту коштів цього податку, розроблений на виконання Указу Президента України від 1 березня 2004 року № 259/2004 із змінами, внесеними Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 281/2004.
На переконання промислових та підприємницьких кіл, запровадження окремих поточних рахунків, через які здійснюватиметься справляння та оборот коштів ПДВ є перш за все заходом, спрямованим на боротьбу із ухиленням від оподаткування ПДВ, зменшення можливостей для одержання незаконного відшкодування ПДВ з бюджету. Разом з тим, оцінка можливих наслідків запровадження окремих поточних рахунків зі сплати ПДВ для добросовісних платників податків органами виконавчої влади не проводилась.
Необхідно зазначити, що ідея запровадження окремих поточних рахунків з ПДВ, крім України, знайшла втілення лише у двох країнах світу -Росії і Болгарії.

Окремі поточні рахунки зі справляння ПДВ у Болгарії були запроваджені близько півтора роки тому. Оподаткування податком на додану вартість у цій країні мало свої особливості, що зумовило попередні відносно позитивні результати функціонування таких рахунків. Необхідно зазначити, що у Болгарії 500 крупних платників ПДВ (0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих платників забезпечують 66% всіх надходжень до бюджету. Окремі рахунки зі сплати ПДВ у Болгарії були запроваджені спочатку на добровільних засадах, а вже з 1.01.2003 стали обов'язковими.
Основною причиною введення окремих рахунків зі справляння ПДВ у Болгарії було погіршення економічного стану господарюючих суб'єктів, що зумовлено прийнятим у 1999 році положенням закону про запровадження податкової відповідальності платника за несплату ПДВ третіми особами. Для платників ПДВ у Болгарії запровадження окремих рахунків з ПДВ було більш ліберальною нормою, ніж відповідальність за сплату ПДВ третіми особами. У період з 1.01.2003 по 1.08.2003 року номінальне зростання бюджетних доходів склало 23% з урахуванням індексу інфляції. У структурі доходів бюджету від ПДВ 90,5% складають доходи від оподаткування імпорту і лише 9,5 - від реалізації на внутрішньому ринку. Номінальне зростання надходжень від імпортного ПДВ склало близько 17% за згаданий, період. За оцінками експертів, головним фактором, що спричинив збільшення доходів бюджету, сталб покращення адміністрування податків і зборів при імпорті. Крім того, обсяги надходжень від ПДВ на внутрішню реалізацію за 8 місяців 2003 року склали лише 121,4 млн. дол. СІЛА, а при імпорті - 1151,5 млн. дол., тобто будь-яка сплата ПДВ хоча б одним крупним платником може спричинити суттєвий відносний приріст надходжень. Крім того, за час дії окремих поточних рахунків з ПДВ у Болгарії готівковий обіг зріс у декілька разів, тобто частина розрахунків пішла у тінь.
У Російській Федерації ідея запровадження окремих поточних рахунків з ПДВ почала розроблятися у минулому році. Проте, уряд Росії прийняв виважене рішення і відклав запровадження таких рахунків на початок 2005 року з метою здійснення детальних розрахунків, оцінки наслідків запровадження поточних рахунків з ГІДИ для економіки в цілому та окремих її галузей і секторів. До проведення таких розрахунків залучено промислові та підприємницькі кола. За попередніми оцінками Мінекономрозвитку Росії, запровадження окремих рахунків по ПДВ може спричинити прямі витрати на поповнення обігових коштів та втрачену вигоду в умовах 2004 року на рівні 20-30 млрд. руб. За розрахунками, рівень витрат на кожний рубль сплаченого податку складе 14 копійок.
За експертними оцінками, сума втрат платників податків у випадку запровадження окремих рахунків зі сплати ПДВ може в цілому по Російській Федерації сягнути 1% ВВП, а одномоментне зростання цін може скласти мінімум 2-3%.
Як можливі джерела компенсації втрат бізнесу від запровадження окремих рахунків по справлянню ПДВ розглядається можливість подальшого зниження ставки податку (яка на цей час становить 18%), скорочення термінів відшкодування ПДВ тощо.
Таким чином, у Росії пішли шляхом всебічної оцінки вигод і втрат від запровадження окремих рахунків зі справляння ЦДВ. Остаточне рішення щодо запровадження окремих рахунків по сплаті ЦДВ урядом Росії на сьогодні не прийнято, продовжується оцінка економічних і правових наслідки} запровадження цього механізму.
За попередніми оцінками, запровадження окремих поточних рахунків по сплаті ПДВ в Україні несе низку ризиків для суб'єктів господарювання, яи на сьогодні е недостатньо прорахованими.
До найбільш серйозних проблем, які можуть виникнути після запровадження окремих поточних рахунків зі справляння податку на додану вартість відносяться наступні:
-   подальше відкладення вирішення проблеми удосконалення механізму адміністрування ПДВ, в тому числі щодо зміни системи повернення ПДВ шляхом запровадження його відшкодування через Державне казначейство України та позбавлення права органів ДПА узгоджувати суми ПДВ, що підлягають відшкодуванню з бюджету;
-   відмова   від   вирішення   проблеми погашення   простроченої
       заборгованості з відшкодування ПДВ;      
   -   фактична  іммобілізація   частини   оборотних   коштів   платників
податку на окремому рахунку, з урахуванням того, що напрямки
використання   цих   коштів   є   суттєво   обмеженими.' Часткова
іммобілізація коштів на поточних рахунках по сплаті ПДВ також
може негативно вплинути на обсяги кредиторської та дебіторської
         заборгованості між суб'єктами господарювання;
-   збільшення витрат підприємств та банківських установ на ведення
обліку та звітності;
-   необхідність поповнення окремого рахунку зі справляння ПДВ з
основного рахунку при здійснені  розрахунків при  бартерних
операціях, векселями, чеками, готівкою тощо;
    - необхідність залучення додаткових коштів у формі банківських кредитів на поповнення обігових коштів у зв'язку із їх блокуванням на рахунку зі справляння ПДВ;
-   ризик поширення у значних масштабах „чорного" готівкового обігу, а отже створення сприятливих умов для тінізації економіки;
-не розв'язуються  проблеми,  пов'язані  зі  зловживаннями   при адмініструванні ПДВ;
-  зниження конкурентоспроможності окремих платників податків, що здійснюють операції з готівкою, бартерні операції.
Таким чином, питання необхідності запровадження окремих поточних ПДВ - рахунків в Україні потребує більш глибшого опрацювання з урахуванням специфіки підприємницької діяльності в окремих сферах та галузях економіки, особливостей справляння ПДВ як непрямого податку, оцінки можливих позитивних та негативних наслідків як для бюджету, так і суб'єктів господарювання, аналізу можливостей забезпечення відповідних компенсаторів зростання витрат суб'єктів господарювання, в тому числі шляхом зниження ставки податку та запровадження касового методу по сплаті ПДВ.
Запровадженню окремих поточних рахунків зі справляння ПДВ має передувати глибокий економічний аналіз вигод і витрат від такого заходу, а не копіювання короткостокового досвіду країн, що не можуть бути порівняні з Україною за структурою та масштабами економіки.
Прийняття   остаточного   рішення   щодо   запровадження   окремих поточних рахунків зі справляння ПДВ та обороту коштів  цього податку має прийматися з урахуванням результатів роботи Спеціальної комісії з перевірки додержання законодавства з питань адміністрування і відшкодування ПДВ, яку створено відповідно до розпорядження Президента України від 5.03.2004 р. № 40/2004 -рп.
Враховуючи наведене, з метою забезпечення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності, недопущення порушення принципу нейтральності по відношенню до окремих платників податків, розробки ефективних заходів щодо удосконалення  механізмів адміністрування податку  на додану вартість  та прийняття обгрунтованого рішення  щодо запровадження окремих поточних рахунків  зі справляння ПДВ, просимо Вас дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади  щодо здійснення ретельних розрахунків наслідків такого заходу  як для окремих  секторів та галузей економіки , так і з точки зору  впливу на загальну динаміку розвитку економіки та фінансовий результат для державного бюджету.
Також повідомляємо, що відповідно до попередньої домовленості  з керівництвом фінансово-економічного блоку Уряду України УСПП та ФРУ  23 березня 2004 року о 14.00 годині проводять робоче засідання з метою відпрацювання принципових підходів то розв'язання проблем, пов'язаних із запровадженням окремих поточних рахунків за справлянням ПДВ. До участі у засідані запрошені народні депутати України, представники органів виконавчої влади, громадських підприємницьких об'єднань, промисловці, підприємці і роботодавці:

З повагою,          
Президент УСПП, Голова Федерації роботодавців України                                                                                  
А.К.Кінах
                 


Проект
МЕМОРАНДУМ
про координацію дій у сфері здійснення заходів щодо удосконалення
системи адміністрування податку на додану вартість між
Українським союзом промисловців і підприємців та
Кабінетом Міністрів України
м. Київ
23 березня 2004 року
Український союз промисловців і підприємців (УСПП), з одного боку, і Кабінет Міністрів України, з іншого,
розуміючи необхідність подальшого удосконалення системи оподаткування з урахуванням потреб наповнення дохідної частини державного бюджету І оптимізації податкового навантаження на господарюючих суб'єктів;
відзначаючи необхідність заходів щодо покращення стану адміністрування податку на додану вартість, підвищення ефективності справляння податку на додану вартість та запобігання зловживанням і порушенням законодавства у сфері оподаткування;
керуючись тим, що заходи з удосконалення механізмів адміністрування ПДВ та вирішення проблеми відшкодування цього податку мають бути адекватними реаліям економічного розвитку України, масштабам проблеми ухилення від сплати ПДВ, здійснюватись у відповідності з об'єктивними законами розвитку виробництва, відповідати принципам побудови системи оподаткування, що визнані у світі;
висловлюючи взаємну зацікавленість у реалізації заходів щодо подальшої детінізації економічної діяльності і закріплення на цій основі позитивних тенденцій розвитку економіки,
ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
Кабінет Міністрів України:
у двотижневий термін спільно з УСПП за участі Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства промислової політики створить робочу групу з моніторингу введення і функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку, забезпечить необхідні організаційні умови для її роботи, в тому числі в частиш інформаційного забезпечення;
протягом місяця після закінчення одного податкового періоду з моменту запровадження окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів цього податку здійснить прогнозний аналіз переваг і втрат від цього заходу як для державного бюджету, так і для окремих галузей та секторів економіки з урахуванням практики, а також особливостей здійснення експортно-імпортних операцій, оподаткування суб'єктів малого підприємництва тощо;
з урахуванням результатів моніторингу введення та функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку у місячний термін забезпечить підготовку проектів законодавчих та нормативних актів з питань: зміни порядку відшкодування ПДВ та запровадження відшкодування ПДВ виключно через Державне казначейство України; забезпечення відповідних компенсаторів зростання витрат суб'єктів господарювання від запровадження окремих поточних рахунків із справляння ПДВ; запобігання зловживанням при адмініструванні ПДВ; узгодження питань сплати ПДВ при здійсненні розрахунків при бартерних операціях, векселями, чеками тощо;
всебічно сприятиме широкому громадському обговоренню заходів щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість, в тому числі результатів ефективності функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку;
забезпечуватиме оперативний розгляд і врахування пропозицій УСПП та суб'єктів господарювання  щодо удосконалення механізмів функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку.

Український союз промисловців і підприємців:
сприятиме громадському обговоренню заходів щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість, які реалізуються Кабінетом Міністрів України, в тому числі результатів функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку;
забезпечуватиме участь представників промисловців і підприємців у діяльності спільної робочої групи з моніторингу введення і функціонування окремих поточних рахунків із справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обігу коштів цього податку;
відповідно до програмних засад УСПП сприятиме підтримці ініціатив Уряду щодо удосконалення механізмів адміністрування ПДВ та відшкодування цього податку, зокрема розгляду та прийняттю Верховною Радою України законопроектів з питань оподаткування, підготовлених Кабінетом Міністрів України.

Від    Українського    союзу                                    Від Кабінету Міністрів України
промисловців і підприємців                                
   
Президент                                                                          Перший віце-прем'єр-міністр України
А. КІНАХ                                                                                            М. АЗАРОВ

Додано: 5-04-2017, 00:54
681

Схожі публікації


Наверх Про окремі поточні рахунки » Комісія з питань науки та ІТ