Комісія з питань науки та ІТ

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Експертної Комісії


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Експертна Комісія що входить до складу консультативно-дорадчих органів Національної Асамблеї України (ГС “НАУ”) (далі - Комісія) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту ГС, Положення про Комісію та цього Регламенту.
1.2. Регламент є внутрішнім робочим документом Комісії, що формується діючим складом Комісії на базі Положення про Комісію і затверджується Головою ГС.

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
2.1. (*) Проект порядку денного формується Головою Комісії та узгоджується з членами Комісії.
2.2. (*) Узгоджений проект разом з матеріалами надсилається членам Комісії не пізніше ніж як за 3 дня до початку проведення засідання.
2.3. Чергові засідання Комісії збираються відповідно до Плану роботи Комісії, що затверджується Головою. В разі необхідності можуть бути скликані позачергові засідання Комісії.
2.4. У випадку необхідності, допускається проведення засідання Комісії не в місці, що було намічено в Плані засідань Комісії, а в іншому місці, в інші дні й іншим часом, за спільною згодою членів Комісії.
2.5. Дата, час і місце позачергових засідань Комісії призначаються Головою Комісії.
2.6. Формування порядку денного позачергових засідань здійснюється відповідно до пропозицій членів Комісії. Формування повісток дня в цих випадках здійснюється не менш, ніж за 3 робочих дня. До порядку денного включаються всі питання, які не були вирішені на попереднім засіданні.
2.7. Член Комісії, що ініціює включення питання до порядку денного засідання Комісії, пропонує свій проект рішення по цьому питанню і передає його в Секретаріат Комісії на паперовому носії або в електронному вигляді не менш, ніж за десять робочих днів до чергового засідання Комісії, або ніж за три робочих дня до позачергового засідання Комісії.
2.8. Порядок денний засідання Комісії, місце, дата і час засідання - публікуються в розсиланні членам Комісії не пізніше, ніж за два робочих дня до призначеної дати позачергового засідання.
2.9. (*) Засідання Комісії відкриває, веде і закриває Голова Комісії або виконавчий директор ГС.
2.10. Тривалість засідання встановлюється перед засіданням після узгодження з членами Комісії.

2.10 (*) Обговорення питання на засіданні Комісії включає:

o доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;
o співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
o виступи членів Комісії;
o внесення членами Комісії пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;
o заключне слово доповідачів та співдоповідачів;
o уточнення і оголошення головуючим на засідання пропозиції, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування
2.11 Голова Комісії зобов'язаний внести до порядку денного питання, запропоновані на обговорення членом Комісії безпосередньо на засіданні у випадку, якщо за розгляд цього питання проголосує не менш 1/3 від присутніх членів Комісії.
2.12 (*) Рішення, прийняті на засіданні Комісії оформляються протоколами в триденний термін. Ведення протоколу засідань Комісії здійснює секретар Комісії. Протокол засідання Комісії підписує головуючий на засіданні.
У протоколі засідання Комісії зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів Комісії, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед членів Комісії для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення, рекомендації, висновки.
2.13 (*) За результатами розгляду питань включених до порядку денного засідання можуть бути підготовлені проекти відповідних доручень.
2.14. На засіданнях Комісії можуть заслуховуватися члени Комісії, що були затверджені на попередніх засіданнях Комісії відповідальними за питання, які були визнані актуальними та такими, що вимагають розгляду.
2.15 (*) Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні Комісії здійснюється Головою Комісії.

3. СТРУКТУРА КОМІСІЇ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
3.1. Структурно Комісія формується із Секретаріату Комісії і цільових (профільних) підкомісій (груп).
3.2. Голова Комісії організує координує роботу всіх Підкомісій (груп) і членів Комісії.
3.3. Поточну роботу Комісії організує Секретар Комісії, що призначається в порядку, що визначений в Положенні про Комісію.
3.4. Голова Комісії може призначати своїх заступників з числа постійних членів Комісії і делегувати їм свої повноваження, чи частину своїх повноважень.
3.2. Кількість, склад і назви Підкомісій та/або інших підструктур Комісії формуються на засіданнях Комісії шляхом створення з членів Комісії цільових робочих груп для практичної діяльності. Структура Підкомісій затверджується Головою Комісії.
3.3. Мети створення і напрямки діяльності Підкомісій відображаються в їхніх назвах.
3.5. Голови Підкомісій та/або керівництво інших підструктур Комісії вибирається з числа членів діючого складу Комісії шляхом голосування на засіданнях Комісії і затверджуються Головою Комісії.
3.6. Керівництво підструктур Комісії організує поточну роботу своїх підструктур і несе за їх діяльність персональну відповідальність.

4. ПОРЯДОК ЗАПРОШЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЕКСПЕРТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАТКОВОГО СКЛАДУ КОМІССІЇ
4.1. З метою підвищення ефективності роботи Комісії, Голова Комісії може запрошувати для участі в засіданнях Комісії додаткових незалежних експертів з числа народних депутатів України, співробітників державних, недержавних і громадських структур чи підприємців, що мають відповідні досвід роботи та/чи рівень освіти, або офіційні документи, що дозволяють їм здійснення функцій чи виконання робіт (надання послуг), що зв'язані з необхідністю одержання таких документів.
4.2. Робота в Комісії додаткових експертів може здійснюватися як на тимчасовий, так і на постійної основах.
4.3. Додаткові експерти можуть бути переведені в постійний склад Комісії відповідно до встановленого порядку.
4.4. Ініціаторами запрошення додаткових експертів можуть бути індивідуально Голова Комісії, або члени Комісії, що виносять дане питання на засідання Комісії для голосування.
4.5. Запрошення додаткових експертів оформляється в письмової формі за підписом Голови Комісії.
4.6. Додаткові експерти за засіданнях Комісії мають право дорадчого голосу.

Примітка: Пункти відзначені символом "*" включені у Регламент з Положення про Комісію.
Додано: 5-04-2017, 01:32
1 082

Схожі публікації


Наверх РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ » Комісія з питань науки та ІТ